Šifra proizvoda:
Uvoznik: Elecom Sistem

Više o proizvodu:

Prednosti:

- jednostavna i brza montaža na DIN letvu
- nadstrujno termički i magnetsko kratkospojni okidač
- kratkospojni okidač 12 x In
- osetljivost na ispad faze u skladu sa IEC/EN 60947-4-1
- temperaturna kompenzacija

Tehnički podaci

Izvedba Izvedba IEC60947-2, IEC60947-4-1
Nominalni napon 660V 50/60Hz
Nominalna struja 80A
Temperaturno područje -25 ˚C do 40 ˚C
Zaštita od ispada faza po IEC60947-4-1
Pribor pomoćni kontakti
Kućišta IP 55