Elecom Sistem d.o.o. je preduzeće za proizvodnju, usluge, spoljašnju i unutrašnju trgovinu, koje je osnovano 1999. godine.

1. Osnovna delatnost preduzeća je veleprodaja :

- elektro opreme niskog i srednjeg napona,

- osvetljenja i izvora svetla,

- kablova i kablovskog pribora,

- instalacionog materijala,

Pored navedenog preduzeće se bavi i :

2. Projektovanjem elektro instalacija slabe i jake struje:

- projektovanjem unutrašnjeg i spoljašneg osvetljenja,

- projektovanjem i izradom elaborata energetske efikasnosti,

- nadzorom na gradilištima po ovlašćenju investitora,

3. Proizvodnjom instalacionog materijala- Outsource

4. Izvođenjem radova:

- rekonstrukcijom javnog osvetljenje,

- parkovskim osvetljenjem i uređenjem parkovskih mobilijara,

- osvetljenjem marina po standardima EU,

- osvetljenjem spomenika, glavnih ulica i rečnih obala,

- održavanjem javnog osvetljenja,

- održavanjem i rekonstrukcijom unutrašnjeg osvetljenja,

- semiranjem razvodnih ormara, po potrebama naručioca,

- servisom i ugradnjom prekidača do 2500 A i izdavanjem certifikata,

- rekonstrukcijom G.R.O.

- održavanjem i ugradnjom klima uređaja, komora za hlađenje, rashladnih vitrina,

- izradom i rekonstrukcijom instalacija jake i slabe struje u stambenim, poslovnim i industrijskim objektima.

Vaš siguran partner!