Poslovanje Elecom sistem doo usklađeno sa međunarodnim standardima

Kompanija Elecom sistem doo je dobila sertifikate kojima se potvrđuje da su sistemi menadžmenta u kompaniji usklađeni sa međunarodnim ISO standardima.

Uspešno sertifikovan integrisani menadžment sistem znači da je poslovanje firme u skladu sa najboljim svetskim korporativnim praksama. 

Elecom sistem doo je sertifikovao sledeće sisteme menadžmenta:

  1. sistem menadžmenta kvalitetom (QMS) prema standardu ISO 9001:2015,
  2. sistem upravljanja životnom sredinom (EMS) prema standardu ISO 14001:2015,
  3. sistem menadžmenta zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu (OHSAS) prema standardu ISO 45001:2018,
  4. sistem menadžmenta bezbednošću informacija (ISMS) prema standardu ISO/IEC 27001:2013,
  5. sistem upravljanja energijom (EnMS) prema standardu ISO 50001:2011.

Pet sistema menadžmenta za koje su dobijeni sertifikati su objedinjeni u jedinstveni sistem - Integrisani sistem menadžmenta (IMS), što omogućava efektivnije ostvarivanje ciljeva i realizaciju procesa, kao efikasnije korišćenje resursa.

Uspešno sertifikovan integrisani menadžment sistem u Elecom sistem doo znači da je poslovanje firme u skladu sa najboljim svetskim korporativnim praksama i doprinosi jačanju konkurentnosti na tržištu.