U cilju zadovoljenja zahteva naših kupaca, obogatili smo našu ponudu programom SIMPLE GREEN koja se koriste za čišćenje i odmašćivanje, kao i disperzanti za uklanjanje uljnog filma sa vodenih površina.

simplegreen.com