U cilju zadovoljenja zahteva naših kupaca, obogatili smo našu ponudu proizvodima kompanije OIL TECHNICS sa velikim izborom sredstava za čišćenje i odmašćivanje koja se koriste za čišćenje teških kontaminacija u elektroprivredi, naftnoj industriji i sl.

www.oiltechnics.com