U cilju proširenja naše ponude uspostavili smo saradnje sa GE industrial solutions